"Р(х)Уморески. Весели случки от Русенския университет (1945-2020 г.)"

„Р(х)Уморески. Весели случки от Русенския университет (1945-2020 г.)“

Книгата на Атанас Колев  „Р(х)Уморески. Весели случки от  Русенския университет (1945-2020 г.)“ е издадена по повод 75 години от основаването на висшето училище, което се отбелязва на 12 ноември. Карикатурите са на Христо Грозев (1951 – 2006).

Авторът ни изпрати смешния сборник в електронен вариант. Вместо предговор, той е написал: „Академичният хумор е израз на духовния живот на Русенската алма матер, съчетала опита и ерудицията на преподавателите и интелектуалната младост на студентите. Веселите случки за и с преподавателите, студентите и служителите, родени в ежедневието на университетските аудитории, са знак за духовно здраве, според известната максима „Човек се разделя с миналото си, смеейки се“.

Веселите истории в този сборник са подбрани от записани през годините 357 случки, подредени хронологично, с посочена дата или година, за да се съхрани атмосферата на събитието. Те са малка част от хумора на всекидневието, хванат „в крачка“ като жива академична памет, а в определени ситуации – и като отражение на конкретно събитие. (…)

Карикатурите в сборника са на инж. Христо Грозев (1951 – 2006), гл. асистент в катедра „Машинни елементи“ на Русенския университет, чиито талантливи послания с туш и неподражаем хумор са рисувани в периода 1980 – 2004 г. Част от тях са първите илюстрации на „стружките“ във в. „Студентска искра“, но има и непубликувани творби на Хр. Грозев, който е сред най-изявените русенски сатирици през 80-те и 90-те години на ХХ век.

Благодарност дължа на проф. д-р Юлиана Попова за съдействието на всички етапи на този проект, на доц. д-р инж. Таня Грозева за оказаната изключителна помощ с предоставените биографични материали, афоризми и карикатури на Хр. Грозев, на Васка Шейтанова за прецизната коректура, на експресното включване на доц. д-р Йордан Дойчинов в художественото оформление, за да бъде книгата в този вид.

Октомври, 2020 г. Доц. д-р инж. Атанас Колев“

Веселите истории, запазени с любов и намигане към смешната страна на студентския живот от Атанас Колев, са предизвикателство и за следващите поколения студенти – да записват своя си хумор и весели случки, защото смехът също е история!

Можем да се посмеем и ние:

ЧУЖДИЦИТЕ – ИЗВОР НА ЗНАНИЕ

Студент се оплаква по време на лекция по машинни елементи, че изложението е пълно с чужди думи и той нищо не може да разбере. Старши преподавателят инж. Миню Хаджиминев (1899 – 1962), ръководител на катедра „Машинни елементи“, замлъква за няколко секунди и отговаря:

– Съжалявам, колега, но това е езикът на вашата специалност, която сам сте си избрали да следвате. Трябвало е да се ориентирате от абревиатурата на института, в който учите – ВИММЕСС (Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство), където половината думи са чужди.

10.08.1959 г.

Сподели: