Ръководителят на проекта за Воден цикъл на Русе Стоян Нейчев: Няма как в рамките на година и половина да завършим абсолютно всичко, което е предвидено в проекта

Ръководителят на проекта за Воден цикъл на Русе Стоян Нейчев: Няма как в рамките на година и половина да завършим абсолютно всичко, което е предвидено в проекта

Няма как в рамките на година и половина да завършим абсолютно всичко, което е предвидено в проекта, заяви по време на пресконференция днес ръководителят на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Русе OOД“ Стоян Нейчев. /на снимката/ Ето какво каза още той относно физическия напредък.

Към момента проектът е изпълнен общо на 45 %, като различните дейности са на различен етап на изпълнение. Най-напреднало е изпълнението на договора за реконструкция на ВиК мрежите в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ – общо около 97 %.

По отношение на големите водопроводи, които довеждат питейната вода на Русе, ръководителят на проекта Стоян Нейчев съобщи, че първият от тях вече е готов, а по втория остават 2 км. довършителни работи. Той даде данни и за развитието на проекта и по останалите лотове, като отбеляза, че към момента от 72 км. водопроводи са изградени 32 км., а от канализацията остават недовършени само още 4 км. Около 57 % е напредъкът по подмяната на ВиК инфраструктурата в централна градска част, където има най-големи затруднения във връзка с организацията на движението.

От ВиК коментираха, че първоначално заложените срокове няма да бъдат изпълнени, а причините за това са комплексни, като една от най-съществените са забавените доставки заради пандемията и войната в Украйна. Ръководителят на проекта призна, че гражданите имат право да недоволстват от разкопаните улици и създадените неудобства за пешеходците и автомобилите, но увери, че те се опитват да минимализират проблемите. Зам.-кметовете на Община Русе Димитър Недев и Магдалина Илиева обаче не спестиха критиките си към организацията на работа по водния цикъл и коментираха, че ВиК манипулира гражданите, като прехвърля вина за забавянето на строително-монтажните работи на общинската администрация. Двамата зам.-кметове настояха дружеството да ускори работата по възстановяване на настилките и да вземе мерки за обезопасяване на траншеите в близост до училищата предвид началото на учебната година. Към изпълнителите бяха отправени критики и по отношение на качеството на възстановяването.

В крайна сметка ръководителят на проекта увери, че до края на годината повечето дейности ще приключат. Нейчев бе категоричен, че с реализирането на проекта ще се повиши ефективността на водопроводната мрежа, ще се намалят загубите на вода, ще се сложи край на безкрайните аварии и превръщането на улиците в реки. Изключително важно е, че двата квартала на Русе най-после ще имат канализация. Благодарение на проекта ще се модернизира и системата за дезинфекция и обеззаразяване на питейната вода.

Общата стойност на проекта е 128 901 043,05 лева, от които 79 710 331 лева са от Кохезионния фонд чрез ОП „Околна среда“ 2014 – 2020. 14 066 529 лева са от държавния бюджет, 13 642 223, 63 лева са собствен принос на бенефициента и 21 481 959,32 лева са недопустими разходи (ДДС). „ВиК – Русе“ ООД осигурява собственото си участие с кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Както стана ясно по време на пресконференцията, към момента отчетените разходи към УО на ОПОС над 49 млн. лева или над 38 %.

Сподели: