Ръководството на Младежкия парламент в Русе представи идеите си пред администрацията

Ръководството на Младежкия парламент в Русе представи идеите си пред администрацията

Новото ръководство на Младежкия парламент в Русе се срещна със заместник-кмета по хуманитарни дейности в Община Русе Енчо Енчев. По време на разговора, в който участваха новоизбраният председател Магдалена Дюлгерова, заместник-председателят Мария Райкова, секретарят Александра Райкова и Ния Неделчева – PR, заедно с ръководителя на Младежкия дом – Русе Красимира Николаева и младежкия работник Теодора Траянова, бяха обсъдени възможности за сътрудничество между младите хора в града и администрацията. Сред акцентите в разговора бяха провеждането на информационна кампания, посветена на пътната безопасност, включване в благотворителни инициативи, среща с графити артисти и провеждане на фестивал за графити, изграждането на пространства за срещи и младежки дейности в града.

Заместник-кметът Енчо Енчев призова младежите да дадат идеи и да отправят послания, свързани с безопасността на движението във връзка с Международния ден за безопасност на движението 29 юни. „Нека думите са вашите, нека изображенията са тези, които ще въздействат на вашите връстници, за да можем да намалим жертвите по пътищата“, обърна се той към ръководството на Младежкия парламент. От своя страна администрацията се ангажира да изработи плакати и брошури с визията, предложена от младежите. Освен това готовите материали ще бъдат разпространи по спирки, бензиностанции, превозните средства от градския транспорт.

Новоизбраният председател на Младежкия парламент Магдалена Дюлгерова сподели желанието да се направят места за събиране на капачки за благотворителни каузи. Младежите вече са направили разчет на средствата, които ще са необходими за реализирането на идеята им и ще я представят на администрацията. Те искат пунктовете да бъдат разположени на различни места в града, за да могат хората по-лесно да предават събраните в домовете им пластмасови капачки.

Сподели: