хотел опиум русе

Ръст на броя нощувки в местата за настаняване на Русенска област през декември

През декември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 52 места за настаняване с общ капацитет 2 106 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г., е 11 935, като от тях 9 078 са от български граждани, а 2 857 – от чужденци. Спрямо декември 2018 г. нощувките бележат увеличение със 7.4%, като при гостите от страната увеличението е с 8.4%, а при чуждестранните туристи – с 4.5%. През декември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 69.3% от всички нощувки на български граждани и 34.2% от тези на чужденци. Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през дванадесетия месец на 2019 г. е 23.9% и в сравнение с декември 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта. През декември 2019 г. с най-голям дял (73.0%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 6.8 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 927, следвани от граждани на Германия – 214 и Австрия – 204 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна – 169, които са реализирали средно по 1.1 нощувки. Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през декември 2019 г. са 7 129 и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличават с 2.4%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 22.5%. Средният брой нощувки през декември е 1.7, като равнището на показателя при гостите от чужбина е 1.8, а при  българските граждани е 1.6 нощувки. Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 18.9% и намалява нивото си от дванадесетия месец на 2018 г. (19.2%). Общата заетост на леглата е по-ниска от регистрираната средна за страната, която през декември 2019 г. е 25.2%. През декември 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 587.7 хил. лв., като 402.8 хил. лв. (68.5%) са от български граждани, а 184.9 хил. лв. (31.5%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент

и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня