екомузей русе отвън

Ръст на посещаемостта на музейните обекти на Регионален исторически музей – Русе

В разглеждания период за 2017/2018 г. отчетните данни сочат ръст на посещаемостта на музейните обекти на Регионален исторически музей – Русе (РИМ – Русе) в сравнение със същия период за 2016/2017 г.
Общо 60 711 посетители са разгледали експозициите на музея, като само в месеците май и юни 2018 г. общият им брой достига рекордните над 24 400 посетители. През август броят им е 7659.

Стабилната прогресивна тенденция в посещаемостта се дължи най-вече на иновативните подходи, които ръководството на музея прилага в развитието на музейния мениджмънт, богатия събитиен календар и регулярното подновяване на експозициите. Успешната дългогодишна работа с деца и ученици през различни образователни инструменти и игри, уъркшопи, творчески ателиета и академии по традиция привлича множество деца и младежи. Освен от Русе, най-честите посещения на ученици в музея са от Силистра, Шумен, Варна, София, Плевен и Добрич. Не на последно място се нареждат и посещенията на международни групи от Япония, Тайланд, Русия, Обединеното Кралство, Франция и други европейски държави, както и много румънски ученици и студенти, които посещават музея по трансгранични проекти. Неоспорим фактор за това е добре развитата и постоянно разрастващата се контактна мрежа на музея с други музеи, културни институти и образователни институции на локално, национално и международно ниво.

През февруари 2018 г., в гр. Гюргево, бе подписано Споразумение за сътрудничество между Регионален исторически музей – Русе, Окръжен музей „Теохари Антонеску“ – Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“, с което трите страни изразяват своята готовност да реализират съвместни дейности с цел популяризиране на обектите на наследството в Румъния и България.

Сред по-мащабните събития, организирани от РИМ – Русе през разглеждания период се открояват 15-то издание на Нощ в музея и неговият аналог с фокус към детската аудитория – Детска нощ в музея, които всяка година привличат многобройна публика, както и Римски пазар на „Сексагинта Приста“ с редица исторически възстановки и демонстрации на обичаи и традиционна средновековна кухня. В музейния календар през периода 2017/2018 г. отново намериха място множество представяния на археологически проучвания, гостувания на гост-лектори и писатели, изложби, научни конференции, прожекции на филми, интердисциплинарни школи и др.

Сподели: