Отличие от Главния прокурор на Република България Иван Гешев за Борислав Велков – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Русе

Ръст на предадените на съд лица от Окръжна прокуратура – Русе през 2020 година

Предадените на съд лица през 2020 година са 876. Това сочи отчетът на Окръжна прокуратура – Русе за периода.

За 2019 год. те са били 833, а през 2018 год. техният брой е бил 799. По този показател е налице ръст с 4,9 % (42 души) спрямо преходната година и с 8,8% (77 души). Установената тенденция е обща за Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе и ТО – Бяла (данните за предходните периоди са обсъждани като единна дейност с тези на Районна прокуратура – Бяла). Съответно, данните съотнесени към 2019 год. за Окръжна прокуратура – Русе сочат ръст с 22,7% (22 лица), а при Районна прокуратура – Русе– 2,1% (16 души). Спрямо 2018 год. Окръжна прокуратура – Русе е предала на съд 35 лица повече, което е ръст с 29,4%, а при Районна прокуратура – Русе отбелязаният ръст е 5,5% (42 лица).

Описаното увеличение намира отражение и при общият брой на осъдените и санкционирани през настоящата година лица – общо 911. През 2019 год. техният брой е бил 834, а през 2018 год. – 803 лица. От тях с влязъл в сила съдебен акт – 755 при 810 за 2019 год. и 744 за 2018 год.

През периода, спрямо 82,9% от предадените на съд лица съдебните процедури са приключили с влязъл в сила съдебен акт. За периода на 2019 год. този показател е бил 97,1%, а през 2018 год. – 92,7 %. Относително дялово намаление се дължи на значително по-големият брой внесени обвинителни актове през 2020 год. спрямо предходните периоди, когато внесените споразумения за решаване на делото в съда са били повече. Въпреки това запазва се тенденцията от предходните периоди този показател трайно да е изключително висок.

Сподели: