Ръст от 10 % на приходите на ОП „Русе Арт“ за година

Отчита се увеличение на приходите с 10% в сравнение с предходния период, става ясно от информацията на ОП „Русе Арт“ за последните 2 месеца на 2020-а и отминаващата 2021 година. Приходите за от дейности по Външна реклама – Рекламно -информационни елементи /РИЕ/ под 3 кв. м., разположени на общински терени и монтаж/демонтаж на рекламни постери са в размер на 204 000 лв, като 80% от тях са от малки рекламни елементи – под 1 кв. м. – подвижни табели и табели за стълб. Броят на действащите договори за предоставяне право на поставяне на РИЕ под 3 кв. м са 198 бр.;

Съгласно Регистър на РИЕ под 3 кв. м., към края на отчетни период общият брой на Рекламно-информационни елементи е следният: указателни табели – 633 бр., табели на стълб – 363 бр., подвижни информационни табели – 75, кроспойнт – 11, рекламни касети – 3, туристически табла – 13, РИЕ на собствена конструкция – 162 и транспаранти – 6;

В края на 2020 г. звеното „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени започна реализацията на кампанийни реклами за популяризиране на град Русе сред гостите и гражданите, като привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм. Разработени са за първи път визии със снимки на Русе и лого, които се поставят на свободните рекламни позиции, собственост на общината. Изработени са 4 бр. туристически рамки за снимки, поставени на атрактивни места. Изработени са 4 бр. подвижни табла за поставяне на реклама на събития, организирани от Община Русе;

Екипите на „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени подпомагаха дейността на общината по време на извънредната обстановка – изготвени плакати, поставени подвижни табла, лепене на плакати на подвижни и стационарни табла, поставяне на павилиони за КПП, предоставяне на оградни пана, поставяне на външни мивки и други дейности;

През 2020 г. акцентите за коледна украса бяха следните:

– разширяване обхвата на украсата по кварталите /кв. Родина – по ул. Чипровци и кв. Здравец – по бул. Липник и ул. Рига, коледен кът в кв. Дружба, украса на новоремонтиран кей и украса на новата локация за традиционния коледен базар – на пл. „Света Троица“ – с нова визия;

– ремонтирани са 38 елемента, а са закупени 72 бр. за описаните локации;

– извършен е монтаж/демонтаж на коледни елементи – 785 бр. елемента, 6600 метра гирлянди, коледни елхи – 3 бр., коледна сфера, коледни кътове – 4 бр. и други;

– монтаж/демонтаж и украса на павилиони за Коледен и Мартенски базари.

  • Извършен е монтаж/демонтаж и системна поддръжка на националните и общински знамена, разположени по три направления по входно-изходните магистрали за София, Варна и Силистра – 288 броя знамена. Извършва се поддръжка на знамена на пилони Левента;
  • Екипите участваха в работни групи по изготвяне на промени в нормите и разпоредбите на Наредба №7 и в резултат на безразборното разлепване на съобщения и други промени на цените за разлепване на афиши по Наредба №16 на Общински съвет Русе. Съществена е промяната в ползването на заета площ на афиши върху едно информационно табло – до 2 бр. Целта на направените корекции и промени е наредбата да стане ефективна в прилагането, по-ясна, по-разбираема и прецизна, което ще облекчи работата на всички заинтересовани страни;
  • Съдействие и дизайн на рекламни и информационни материали по различни дейности на общината;
  • Монтаж и демонтаж на РИЕ под 3 кв. м./указателни табели – 70 бр., транспаранти – 44 бр., хоругви – 32 бр., кроспойнт – 62 страници, стикери спирки и касети – 56 бр., реновиране на табла – 65 бр., разлепване на афиши – 6 пъти и други.
  • Във връзка с двукратното провеждане на национални избори бе извършен монтаж/демонтаж на 202 бр. рекламни постера и транспаранти, поставени 80 бр. табла, сцени и други дейности;
  • Звената извършват Техническо обезпечаване на мероприятията от културния календар на Община Русе, монтаж и демонтаж на сцени на събития от Културния календар на общината – сцени и подиуми – 40 бр., сценично осветление – 28 пъти, екрани – 3 пъти, маси, столове, заграждения, къщи за базари и изложения – 3 пъти, както и поставяне на различни видове знамена и рогатки за тържествени събития.
Сподели: