ОУ Христо Ботев Щръклево

Рязък спад на подадените заявления от първокласници за новата учебна година в Щръклево

Очакванията за новата учебна година за ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево не са добри поради резкия спад на броя на учениците за първи клас – подадени са само 4 заявления до момента. Ситуацията е обсъждана в училището и в училищното настоятелство. Взето е решение да не се допуска сливането на класове, защото това би влошило качеството на образованието, а да се сформира паралелка с по – малко от 10 ученици, като се осигурят допълнителни средства от училищното настоятелство.

В момента се извършва цялостен ремонт на основната училищна сграда.

В началото на миналата учебна година там е имало 107 ученици. Двама са придошли, един е бил преместен в друго училище, а осем са отпаднали поради непосещаване на учебни занятия по неуважителни причини за период по – дълъг от 2 месеца. Учебната година е приключила със 100 ученици, от които 41 са роми, сочат данните на Община Иваново. 8 са били пътуващите ученици през годината – 2 от Красен и 6 – от Бъзън.

213 ученици е имало през отминалата учебна година на територията на Община Иваново.

сн. уебсайт на училището

Сподели:

Още новини от деня