Община Сливо поле е готова да помогне на бежанци от Украйна

Само в община Сливо поле: Продават конски каручки по 20 – 30 лева

Общински съвет – Сливо поле реши преди дни да се извърши продажба на движими вещи – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при съответните посочени в таблицата по-долу начални тръжни продажни цени, както следва:

по редОписание на вещтаНачална тръжна продажна цена, лв., без ДДС
1Конска каруца с гумени колела18,00
2Конска каруца с гумени колела22,00
3Конска каруца с гумени колела18,00
4Конска каруца с гумени колела20,00
5Конска каруца с гумени колела30,00
6Конска каруца с гумени колела18,00
7Конска каруца с гумени колела27,00
8Конска каруца с гумени колела39,00
9Конска каруца с гумени колела18,00
10Конска каруца с гумени колела30,00
11Бензинов моторен верижен трион марка „Raider RD-GCS15“52,00
Сподели: