риосв-русе

Само две превишения на нормите за фин прах са регистрирани в Русе през април

Само две превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) са регистрирани през април в Русе. Това сочат данните от месечната справка, която се изготвя и публикува на интернет страницата на инспекцията. При норма от 50 (микрограма на кубичен метър), в първите два дни на месеца, са отчетени съответно 106.5 и 80.1 μg/m3, като замърсяването на въздуха с фин прах се дължи на пренос на пясък от Сахара. В Силистра за същия период е регистрирано едно отклонение от нормата за ФПЧ10.

От началото на годината до настоящия момент в Русе са регистрирани осем денонощия с превишени норми на ФПЧ10, като средномесечната концентрация за април е била 28,50 μg/m³.

От втората половина на април Мобилната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух към ИАОС извършва измервания в Русе. Тя е разположена в района на Флотската кула, където се помещава Хидрометеорологичната станциия на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Това е второто, от общо четири контролни измервания, предвидени за годината.

Данните за нивата на ФПЧ10 за Русе и Силистра се публикуват на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

Сподели: