лед осветление русе

Само една оферта е подадена за изграждане на осветление на територията на град Русе

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал.2 от ЗОП Община Русе удължи днес срока за получаване на оферти по обществената поръчка с предмет „Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти): – Осветление около бл.307, бл.308 и бл.309, жк.Чародейка-север – Осветление ул.Руй планина бл.Потсдам 1 и бл.Иван Кръстев 2 – Осветление пространство между ул.Муткурова, ул.Панайот Хитов, ул.Шести септември и ул.Мария Луиза – Осветление бл.№106, бул.“Скобелев“ №16 – Осветление по ул.Прага – Oсветление по ул.Иван Вазов, ул.Пенчо Славейков – Oсветление бул.Родина – Oсветление пешеходна алея източна ограда СОУ Възраждане“

Удължаването трябва да стане с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В конкретния случай e постъпила една оферта, което попада в хипотезата на визирания член от закона.

Нова дата и час на отваряне на офертите: 09.01.2018г. в 14:00 часа. Място на отваряне на офертите: Община Русе, ет.1,ст.136. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Общата стойност на поръчката е близо 110 000 лева без ДДС, като бе обявена на 15 декември миналата година.

Сподели:

Още новини от деня