Само една 71 – годишна медицинска сестра работи в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Две могили

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” в град Две могили за 2017 г. докладва по време на заседанието на ОбС – Две могили Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. Той сподели разискванията и заключенията, които са направени с участието на управителя му. Той се спря върху следното:

„На първо място, трябва да се знае, че от 15 потребителя на социалната услуга, 12 са от Дома в село Могилино, който закрихме през 2009 г. Това са потребители, които са с най – тежки диагнози.

На второ място, по щат Центърът разполага с 13.5 щатни бройки от които 11 са заети. 2.5 свободни бройки са предвидени за медицински сестри. Няма желаещи, тъй като трудовите възнаграждения тук са ориентирани към минимална работна заплата. В момента там работи само една медицинска сестра, която е на 71 години, за което и свалям шапка.

На трето място, въпреки че Центъра е с непопълнен щат, с наличния състав, те успяват да осигурят 24 – часови дежурства, без да се налага изплащане на извънреден труд.

На четвърто място, през 2017 г. социалната услуга е финансирана от Държавата в размер на 150 930.00 лв., а община Две могили е дофинансирала с 10 000 лв. За Ваше сведение, извън информацията, към 01.10.2018 г., Центъра има просрочени задължения от близо 18 000 лв., които Общината ще се наложи да покрие. Оттук тръгнаха и разискванията, как тези задължения да бъдат сведени до минимум. Според управителя на социалната услуга, разходите им могат да се ограничат, ако те сами започнат да си закупуват хранителните продукти и сами си приготвят храната, която получават от Общинското ни предприятие. За един месец, за храна на потребителите, според управителя, отива сума в размер приблизително на 1 600 – 1 700 лв., която той, счита че може да бъде сведена до 1 000 – 1 200 лв. Отделно, ако бъде сменена горелката, чрез която се отоплява Центъра, също ще може да се реализират икономии.

На пето място, би било хубаво управителя на Центъра да има възможност сам да провежда обществена поръчка за необходимите му продукти, но съгласно ЗОП, той не е сред лицата, които могат да бъдат възложители на обществена поръчка. По тази причина, това негово желание, не може да се изпълни.

На шесто място, стана дума, за цените, на които ни се доставят хранителните продукти. Говори се, че те са завишени, в сравнение с тези, които са на пазара. Това си има вероятно логично обяснение, но за следващото заседание на Общинския съвет, би било добре да получим справка на какви цени получаваме основните хранителни продукти – хляб, месо, мляко и т. н. Правени ли са проверки, дали продуктите, които ни се доставят, съответстват на офертата, която е спечелила обществената поръчка. Какви са резултатите?

На седмо място, бихме искали в бюджета за 2019 г. да бъдат предвидени средства, необходими за подмяна на горелката в Центъра.“

Цветелина Йорданова – Управител на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” – град Две могили отбеляза, че сред основните проблеми са задълженията на услугата. „Мисля че може да се поработи да се замени горивото, да не е дизел, а се сложи пелетен котел. Другият основен проблем това е нашият транспорт. Знаете, че използваме стария бус от село Могилино, който го използваме не само за разходки, а и за превоз на лежащоболните до болници, където да им бъдат извършвани прегледи и т.н. Бусът трябва да отговаря на условията за превоз на лежащоболни, а този, който имаме не е предназначен за нашите потребители“.

Сподели:

Още новини от деня