Само 4 вестника са излизали в Русенска област през 2018 година, тиражите намаляват

Само 4 вестника са излизали в Русенска област през 2018 година, тиражите намаляват

Само 4 вестника са излизали в Русенска област през 2018 година, сочат оповестените днес данни на Националния статистически институт. Тиражите намаляват, става ясно от данните.

Точен брой на отпечатаните върху хартия издания се пази в тайна, като дори не се отбелязва в отделна статистика по места.

През миналата година са издавани 239 вестника с годишен тираж 216037хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 6 (2.4%), а тиражът се увеличава с 20 хиляди (10.1%).

По периодичност и тираж издаваните през 2018г. вестници се разпределят, както следва:

ежедневници – 37 (15.5% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 131 169 хиляди;

вестници, излизащи 2-3 пъти седмично – 12 (5.0% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 5 781 хиляди;

вестници, излизащи един път седмично – 101 (42.3% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 76 263 хиляди;

вестници, излизащи по-малко от един път седмично – 89 (37.2% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 824 хиляди.

С най-голям относителен дял според признака „предназначение“ са вестниците от тематична област „Политически, философски, религиозни и културни издания“ – 52.7% (126 заглавия), като годишният им тираж е 107 817 хиляди. През 2018 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) – 109заглавия, или 45.6% от всички издавани в страната.

Сподели:

Още новини от деня