Само 57 ученици ще бъдат в ОУ "Христо Ботев" - Ценово през тази учебна година, а 27 ученици ще посещават ОУ "Христо Ботев" в Караманово

Само 57 ученици ще бъдат в ОУ „Христо Ботев“ – Ценово през тази учебна година, а 27 ученици ще посещават ОУ „Христо Ботев“ в Караманово

Само 57 ученици ще бъдат в ОУ „Христо Ботев“ – Ценово през тази учебна година, а само 27 ученици ще посещават ОУ „Христо Ботев“ в Караманово. Това става ясно от докладни записки на директорите на съответните учебни заведения ден преди 15 септември, които са обобщени в една докладна записка, чието гласуване в ОбС – Ценово предстои през този месец. В Караманово броят на второкласниците намалява от 4 на 3. В Ценово броят на първокласниците се увеличава от 2 на 3, а на петокласниците – от 8 на 9. Седмокласниците намаляват от 10 на 9. Това става вследствие премествания в други училища или записване на нови деца.

Сподели: