Само 89 чакащи за жилище от общинския и държавен фонд в Гюргево

Само 89 чакащи за жилище от общинския и държавен фонд в Гюргево

Само 120 от общо 400 чакащи са имали възможност да получат свое ново жилище от общщинския и държавен фонд през 2014 година. Това сочат данните на Общински съвет – Гюргево. Според закона, останалите чакащи по реда на включването си в списъка получават жилище според приоритетите. Така е станало и с номер 329 от списъка – младата Жоржета Александра Уруку. На 9 август тя получи ключовете от гарсониера, находяща се в сграда на ул. „Пристанищна“. Понастоящем само 89 чакащи има в списъка за жилища от Националната жилищна агенция. Младите хора, които искат да ползват социално жилище или такова от агенцията, трябва да подадат заявление до дирекция „Общинска собственост“ в Община Гюргево.

Изискванията са:
– молителят да не е навършил 35 години към момента на подаване на заявлението,
– молителят, както и членовете на домакинството му не трябва да имат друго собствено жилище, да не ползват друго жилище под наем и пр.
– молителят трябва да предостави доказателство, че работи на територията на Община Гюргево, както и да подаде постоянен адрес в общината.
При одобрение се подават още документи по списък, одобрен от Община Гюргево.

Сподели:

Още новини от деня