темида съд дело

Санкция за превишена скорост на румънски автобус падна в русенския съд

На 14.12.2017г. МПС с рег.№ В75АНА, собственост на „С. К. Лилиан -Експрес Ел-Ро“ ООД, представлявано от Л. С., се движил по бул.България, посока ГКПП Дунав мост — Русе. Бил Л. С. заснет с дигитална стационарна радарна установка SITRAFFIC ERS 400, установила че превишава разрешената максимална скорост от 50км, като се движил със 79 км/ч. В съответствие с чл.189 ал.4 от ЗДвП бил издаден електронен фиш, с който на „С. К. Лилиан – Експрес Ел-Ро“ ООД била наложена на основание чл.182 ал.1, т.З от ЗДвП глоба от 600 лв., за превишение от 29 км/ч. ЕФ бил връчен на неустановена дата на адреса на дружеството.

Районният съд в Русе счита, че от формална страна електронният фиш не съдържа всички изискуеми съгласно чл. 189, ал.4 от ЗДвП реквизити. Посочено е ЮЛ – „С. К. Лилиан – Експрес Ел-Ро ООД, собственик на заснетото ППС, като не е посочен в съответствие с разпоредбата на чл.188 ал.2 от ЗДвП, неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство: „Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство“.

В този смисъл възраженията за допуснати съществени процесуални нарушения на процесуалния защитник на наказания са основателни. Санкцията глоба е възможна да бъде наложена само и единствено на ФЛ, а не и на ЮЛ, както е сторено в конкретния случай, АНО е следвало да издири управителя /представляващия/ на „С. К. Лилиан – Експрес Ел-Ро“ ООД, да го призове и предостави декларация по чл.188 от ЗДвП и едва тогава при безспорно установен автор да издаде ЕФ. Като не е сторил това обжалвания електронен фиш се явява незаконосъобразен, издаден в противоречие с материалния закон и следва да бъде отменен.

Сподели:

Още новини от деня