Санкция от 300 лева от РИОСВ – Русе спрямо ЕТ от Голямо Враново падна в съда

Районен съд – Русе отмени наказателно постановление №33/10.05.201З г, издадено от на директора на РИОСВ – Русе, с което на ЕТ ”К……“ – Голямо Враново на основание чл.74 във вр. чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР е наложено наказание имуществена санкция в размер на 300 лв. Жалбопоподателят бил билкозаготвител, който до 20.01.201З г. не представил в РИОСВ – Русе обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2012 година билки и техния произход по позволително, както и за складо…

Source: *119664.html

    

Сподели: