съдебна палата русе

Санкция по Закона за закрила на детето спрямо родител падна в русенския съд

Районният съд в Русе отмени глоба в размер на 300 лева по
наказателно постановление № 240/2018 г., издадено от зам. директор на ОД на МВР – Русе за нарушение на чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗД, на основание чл.45 ал.3 от Закон за закрила на детето.

На Р. е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 240 на12.08.2018год., за това, че на 12.08.2018 година, около 04.30 часа, в град Русе, на булевард „Гоце Делчев“, до № 288, Р., в качеството си на родител не е придружила на обществено място след 22.00 часа, както и не е осигурила пълнолетно дееспособно лице за придружител за дъщеря си – Е. на 17 години / навършила 14 години, но не е навършила 18 години/, т. е. непълнолетна. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето. При съставяне на акта жалбоподателката не се е възползвал от правото си на възражение, включително и от това по чл. 44, ал.1 от ЗАНН. Подписала акта, препис от който му бил връчен. Въз основа на акта за установяване на административно нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, в което нарушението е индивидуализирано и квалифицирано по идентичен в акта начин. На жалбоподателя било наложено административното наказание, на основание  чл. 45, ал.3 от Закона за закрила на детето в минимален размер – „глоба“ от 500 лева.

Разпитаният в съдебно заседание А., полицай при ГООР към Първо РПУ – Русе, разяснява, че на посочената дата и час, с колегата си срещнали две деца, едното от които Е., дъщеря на Р. Свързали се с родителите на непълнолетните и те им били предадени. Добавя, че Р. обяснил, че пуснал дъщеря си с другото момиче на парти, като уговорката била майката на последното да ги прибере от там с автомобила си, но те решили да не се обаждат, за да не я притесняват и тръгнали да се прибират сами.

Съдът счита, че от събраните по делото доказателства не се установява жалбоподателят да е извършил виновно административното нарушение.

По делото се установи, че когато непълнолетната била установена на публично място от А., тя се прибирала в дома на приятелката си – В. В.. От своя страна жалбоподателят дал съгласието си тя да остане да пренощува у дома на приятелката си, както и разрешил да посети парти, на което двете били откарани от майката на В. В., при уговорката да се обадят да ги прибере. При тези факти не може да се вмени във вина на Р., че не е осигурил лице което да придружава дъщеря му на обществени места, тъй като се установява, че такова пълнолетно лице поело задължение да откара и прибере двете момичета от партито.

Сподели: