кацелово-2022-нива

„САФАРИ-М“ ЕООД подготвя напояване на 1583 декара земеделски земи в землището на Борисово

„САФАРИ-М“ ЕООД подготви инвестиционно предложение за напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25. Дружеството планира да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор по програма 4.1 „Напояване“. Ще се ползват 4 броя пивотни кръгови системи чрез дъждуване. Първият пивот ще покрива 509 декара, вторият – 546 декара, третият – 316 декара, а четвъртият – 212 декара. Пивотните системи дават възможност за предварително заддаване на водните количества според количеството на разполагаемите водни маси, времето за подаване и площта, която трябва да се полива. Дъждовалните системи осигуряват равномерно напояване на площите чрез оптимално разпределение на водата хоризонтално и в дълбочина, като максимално се доближават до естествения начин за напояване от природата чрез дъжда.

Една пивотна система се състои от пивотен център, който захранва с необходимото водно количество рамена и тръби с различна дължина и диаметър, опорни кули, позволяващи на рамената да се движат, трансмисия, осигуряваща плавното движение, и разпръсквачи, чрез които водата се разпределя равномерно, покривайки широки граници на поливане. Рамената се движат около пивотния център, като задавайки различна скорост на движение се регулира подаваната поливна норма в съответствие с нуждите на растението в различните фази на развитие.

Водоподаването се извършва от хидрантна линия, която доставя вода в точно определена точка с определен дебит и налягане.

Към пивотните системи е предвиден също генератор. Предвижда се напояването да се извършва в периода май – август вкл., като необходимите водни маси са от 50 до 80 м3/час.

Водовземането ще става от 2 тръбни кладенеца.

сн. Архив

Сподели: