сафари м дистилерия

„Сафари – М“ ЕООД ще разшири инсталацията си за етерични масла в Борисово

„Сафари – М“ ЕООД – село Борисово /Община Сливо поле/ ще разшири инсталацията си за етерични масла. Предстои монтиране на втори модул – дестилатор в съществуващата инсталация за етерични масла с цел разделно обработване на стокова продукция от лавандула и семена резене. Дестилаторът ще бъде с обем 5 м3. Такъв е и обемът на съществуващия дестилатор. Капацитетът на инсталацията е 6 тона резене на денонощие и/или 11 тона лавандула на денонощие. Ще се извърши преустройство на парния котел за преминаване на гориво – природен газ. Ще се монтира газова горелка с мощност 500 kW. За целта ще се изработи промишлена газова инсталация за природен газ с високо налягане – 4 bar. На територията на стопанството има изграден площадков газопровод до зърносушилнята. Захранването става от полуремарке с монтирани на него бутилки. Намаляването на налягането от 200 на 4 bar става чрез ГРП. Замерването на консумираните количества газ и намаляването на налягането до 0.3 bar става в ГЗП след ГРП. За целите на преустройството на котелното ще бъде преустроен и съществуващия ГЗП.

Сподели: