сбал граматиков русе

“СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД e единствена в страната, която провежда туберкулиновата профилактика на детското население в града

“Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД  (“СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД) е една от малкото белодробни болници в страната, останали да функционират, и която успешно се справя, въпреки финансовите ограничения. Продължава процеса за поддържане на материалната база и осъвременяване на медицинската апаратура, с цел ускоряване и прецизиране процеса на диагностика.

Болницата разполага с необходимия кадрови ресурс (18 лекари и 42 мед.специалисти), с добре изградена система за продължаващо обучение – участие в курсове, семинари конференции и др.

През 2019 г. са извършени: 3 466 бр. амбулаторни прегледи; 13  905 бр. рентгенови снимки; 65 237 бр. клинични изследвания в клиничната лаборатория; 9 805 бр. микробиологични изследвания; 56 бр. изследвания ултразвукова диагностика; 314 бр. бронхологични изследвания; 339  бр. БЦЖ ваксинации; 6 001 бр. туберкулинодиагностика (проба Манту). Болницата е единствена в страната, която провежда туберкулиновата профилактика на детското население в града. През Стационарния  блок са преминали 2 953 бр. болни. В СБАЛПФЗ-Русе са извършени безплатни прегледи и изследвания по кампания „Отворени врати“ за ранни промени на болестни процеси на белия дроб, като финансирането по тази програма не е достатъчно и продължаването на тези мероприятия би следвало да се подпомагат от държавата, според ръководството на болницата.

Сподели: