Светлана Ангелова внесе предложение за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца, записани в 8-ми клас за учебната 2020/2021 година

Светлана Ангелова внесе предложение за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца, записани в 8-ми клас за учебната 2020/2021 година

Днес на заседание на Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание се прие предложение, което народният представител от 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова внесе за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца, записани в 8-ми клас за учебната 2020/2021 година.
✅ Помощта ще се предоставя по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас.
✅Помощта се отпуска на семейства, при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв.
✅Помощта се предоставя независимо от дохода на семейството за:
– деца с трайни увреждания;
– деца с един жив родител;
– деца, настанени в семействата на роднини и близки и приемни семейства.
✅Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на
заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща
в началото на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година, ако детето продължава да посещава училище.
✅Размерът на еднократната помощ и редът за отпускането й ще се определят с Постановление на Министерски съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Предстои направеното предложение да се гласува в пленарна зала другата седмица.

Сподели: