Народният представител Светлана Ангелова: Приемете моите сърдечни поздрави по повод светлия християнски празник Гергьовден !

Светлана Ангелова: Народното събрание прие промени в Закона за здравето, в който се регламентират мерките след извънредното положение

Народното събрание прие промени в Закона за здравето, в който се регламентират мерките, които ще се предприемат след извънредното положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 и преодоляване на последствията от кризата, съобщи днес народният представител от 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова.

Част от тях са в подкрепа на общините, за да им се осигури финансова стабилност и гъвкавост при значителното намаление на приходите от местни данъци и такси от началото на годината и непредвидените разходи, които са принудени да правят за превенция и борба с коронавируса.


По данни на НСОРБ спадът в собствените приходи на общините за март и април е значителен, спрямо миналата година. За големите общини той е 75%, за областните центрове – от 40 до 65%, а за средните и малки общини – от 20 до 45%.

✅ До края на тази година министърът на финансите може да отпуска от държавния бюджет безлихвени заеми на затруднените общини за изпълнение на противоепидемични мерки. Средствата трябва да бъдат възстановени до края на 2021 г.;
✅ Местните власти могат да ползват спестените средства от зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за покриване на разходи по изпълнението на противоепидемични мерки;
✅ Дължимите ежемесечни отчисления за депониране на отпадъците за периода от 1 март до 30 ноември 2020 г. могат да се внесат през декември, без да се дължат лихви върху тях;
✅ Общините могат ползват средства от събраната такса за битови отпадъци за изпълнение на противоепидемични мерки на териториите за обществено ползване;
✅ До края на тази година местните власти могат да изразходват до 30 % от натрупаните отчисления за депониране на отпадъците за прилагане на мерки, предписани от Министерството на здравеопазването и РЗИ (след решение на общинските съвети и одобрение от министъра на околната среда и водите).

Сподели:

Още новини от деня