Светлана Ангелова: Народното събрание

Светлана Ангелова: Народното събрание работи за по – добра интеграцията на хората с увреждания

Народното събрание работи за по – добрата интеграция на хората с увреждания и бързо приложение на консенсусни решения по техните проблеми в нормативните актове, каза днес зам. – председателят на комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание и народен представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова.
Защитата на правата на хората с увреждания е и един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. гарантира тези права, а изпълняваните вече мерки в показват последователна и системна политика в тази област., заяви г-жа Ангелова, която бе модератор на състоялата се този следобед в Народното събрание кръгла маса на тема: „Политики за деца и възрастни с увреждания в приложение на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”. Форумът бе по инициатива на национално представителните организации на и за хора с увреждания и е под патронажа на председателя на парламента.
В събитието участваха депутати, представители на държавните институции, на неправителствения сектор и експерти. Те дискутираха въпроси, свързани с трудовата заетост, квалификацията и преквалификацията на хората с увреждания, със здравеопазването, достъпа до рехабилитация и подкрепата за семейства на деца с увреждания, с осигуряването технически помощни средства, с достъпа до социални услуги, подкрепата за лица с интелектуални и ментални увреждания и т.н.
Министерството на труда и социалната политика ще работи за създаването на нов закон за правата на хората с увреждания в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания, целящ промяна на общественото отношение в тази област, стана ясно по време на срещата.
Г-жа Ангелова изрази пълната подкрепа на законодателния орган за неправителствените организации, социалните партньори и институциите по въпросите на интеграцията на хората с увреждания и създаване на условия за пълноценното им участие в обществения живот.

Сподели: