Народният представител Светлана Ангелова: БСП отговорна партия ли са, като не подкрепят предложението за повече пари за деца с увреждания?

Светлана Ангелова: С промени в Закона за семейните помощи за деца изравняваме размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл.8д, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволни приемни семейства, с тези на родителите (осиновителите)

С промени в Закона за семейните помощи за деца изравняваме размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл.8д, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволни приемни семейства, с тези на родителите (осиновителите).

При приемането на предложените промени месечната помощ за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност ще стане 930 лв., т.е. увеличението ще е с 440 лв., при сега получавани – 490 лв.За дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД ще стане 450 лв., т.е. увеличението е с 30 лв.

Днес промяната мина на първо гласуване в Народното събрание, сподели днес заместник – председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика и народен представител в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова.

Сподели: