Светлана Лазарова Инспекция по труда

Светлана Лазарова, „Инспекция по труда“: 97 са извършените проверки през ноември, като са констатирани общо 491 нарушения

Светлана Лазарова Инспекция по труда97 са извършените проверки през ноември, като са констатирани общо 491 нарушения, от които 317 по ЗБУТ, 137 по трудовоправни отношения, 37 по Наредбата за условия и реда за командироване на работници, съобщи днес Светлана Лазарова – главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – Русе по повод извършените проверки през ноември 2017 година.

481 са предприетите принудителни административни мерки, като повечето са дадени предписания. 4 са спрените машини и съоръжения. В 1 производствено предприятие са спрени товарен асансьори, защото ползвателя – работодател не е осигурил технически надзор, а на приземния етаж няма врата. На втория етаж няма изключвател, ако товарната платформа не е на етажа. Не е изпълнено дадено предписание за отоплителен котел, защото не е представено тогава досие за котела. В дървообработващо предприе е спрян циркуляр, а в друго – шмиргел. През ноември е установен работник да полага труд без сключен трудов договор в дървообработващо предприятие. По този повод е съставен и връчен АУАН.

През ноември са съставени и връчени общо 13 АУАН, като 4 са по неизпълнени предписания. 1 АУАН е за неосигурени умивалници с топла и студена вода до съблекални в производствено предприятие. 2 са актовете за неспазена междудневната почивка на работниците, а други 2 са в предприятие, което не е уведомило АЗ за затворен опис и непредставени застрахователни и банкови документи.

Сумата на влезлите в сила наказателни постановления през ноември е 13 300 лева. От началото на годината до момента сумата по наказателни постановления възлиза на 164 900 лева, посочи Светлана Лазарова.

Планът за 2018 година на дирекцията е изготвен, като се очаква одобрението му. Акцент в проверките ще бъде поставен върху предприятия със строително – монтажни работи /100 брояпроверки по план/, предприятия от секторите растениевъдство и животновъдство, в рискови производства и дейности, добави г-жа Лазарова.

Сподели: