Светломир Великов ще бъде новият общински съветник от групата на ПП ДПС в ОбС – Борово

Постъпило е  заявление с вх. №  173/07.11.2023 г. от Гюнайдън Расимов Кязимов, избран за общински съветник в Общински съвет – Борово от листата на  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което заявява отказ да встъпи в правомощията на общински съветник и желае да бъде заличен от списъка на избраните общински съветници.

С Решение 74-МИ от 30.10.2023г. на ОИК-Борово Гюнайдън Расимов Кязимов е обявен от ОИК–Борово за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Съгласно Решение 74-МИ от 30.10.2023 г., ОИК – Борово следва да обяви за избран следващия в листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Светломир Мишев Великов.

Сподели: