Свилен Иванов и зам. - министър Е. Григоров обсъдиха безпроблемното протичане на изборите за народни представители на 4 април

Свилен Иванов и зам. – министър Е. Григоров обсъдиха безпроблемното протичане на изборите за народни представители на 4 април

Безпроблемното протичане на изборите за народни представители на 4 април тази година в условията на епидемията от COVID-19 обсъдиха изпълняващият длъжността областен управител на област Русе Свилен Иванов и заместник-министърът на здравеопазването доц. Евгени Григоров. От срещата стана ясно, че са предприети всички необходими мерки за целта. Осигурени са лични предпазни средства за членовете на секционните избирателни комисии и на всички желаещи участници в изборния процес са поставени ваксини. Същевременно във всяка от секциите ще се извършва дезинфекция на всеки два часа. В зала „ОЗК Арена“, където ще се става приемо-предаването на протоколите на секционните избирателни комисии, както и отчитането на бюлетините, ще има и пропускателен режим. По този начин се цели недопускане смесването на потоци и струпването на много хора на едно място.

Сподели: