вихрен димитров

Свинекомплекс Голямо Враново заедно с други производители ще инвестират в голяма кланица край Русе

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест предвижда, заедно с няколко производителя от региона, да построи две големи кланици и фабрики за разфасовки с национално покритие.

Едно от тези големи предприятия ще бъде разположено около Русе, а другото – в Южна България. Целта е да бъдат покрити нуждите от така търсеното родно месо, било то свинско, телешко или овче.

Свинекомплексът в с. Голямо Враново

От 1 февруари 2021 г. Голямо Враново Инвест започна да реализира собствена продукция от прасета. „На спортен език това звучи, че сме отново в играта“, заяви Вихрен Димитров. Мениджърският екип се справи по-бързо отколкото някои хора предвиждаха. Днес сме на ниво основно стадо майки – 2200 на брой, и почти целия цикъл се завъртя.

Вижте какво сподели още изпълнителният директор на Голямо Враново Инвест г-н Вихрен Димитров:

Сподели: