Сградата на Генералното консулство на Руската федерация в Русе е без видеонаблюдение

Сградата на Генералното консулство на Руската федерация в Русе е без видеонаблюдение

Сградата на Генералното консулство на Руската федерация в Русе е без видеонаблюдение от близо седмица. Всички камери, охраняващи външния периметър на оградата са демонтирани. Засега постът с полицай при входа остава, но от есента се очаква охраната на общинския парцел и здание да бъдат поети от СЗ КООРС. Преди около половин година ОбС – Русе гласува да се предостави на консулството под наем зданието и терена за срок от 10 години. Само преди дни Министерски съвет гласува временното закриване на българското консулство в Екатеринодар с очакване това да се случи и в Русе. На практика работата на консулството е преустановена от около месец поради отпътуване на персонала за Руската федерация.

Сподели: