Сградата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на ул. "Славянска" в Русе ще бъде ремонтирана

Сградата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на ул. „Славянска“ в Русе ще бъде ремонтирана

Сградата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на ул. „Славянска“ в Русе ще бъде ремонтирана. За целта са отделени близо 1.6 млн. лева без ДДС.

Сградата е единична недвижима културна ценност от местно значение и е част от групов паметник на културата. № 6 (ансамбъл „Улица Славянска“).

С Писмо № 991 от 13.04.2006 г. на Национален институт за паметниците на културата (НИПК) е съгласуван проект за „Промяна на предназначението на сграда в Дирекция на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (бивша Къща на Панайот Спасов, бивш Интерклуб – Дом на моряка), 2006 г.

Целта на текущия ремонт е подобряване и поддържане в изправност на инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата и не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

В настоящата проектна разработка предвижда обособяване на склад и архив в подземния етаж на сградата. На първия етаж са предвидени приемна зона за външни посетители, офиси и сервизни помещения. На втория етаж се разполагат учебна и заседателна зала, кабинети и стая за сървъра. На мансардния етаж се обособяват отворен офис за 16 човека и два кабинета. Предвижда се и почистване на фасадите и реставрирането на покривното покритие.

Сподели: