блок 2 в мартен саниране 1

Сградите на територията на Община Русе, обновени по националната програма за енергийна ефективност ще достигне 27

През третата година от мандат 2015-2019 г. продължи активната работа по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По Програмата към средата на 2018 г. са обновени общо 14 жилищни сгради, като по този начин над 2 000 домакинства се възползваха от възможностите, които тя предоставя за безплатно реновиране на домовете. В момента текат строително-монтажните работи по още 8 блока и се очаква те да приключат до края на 2018 г. Очаква се през 2019 г. всички сгради да бъдат успешно финализирани.

От стартирането на Програмата през 2015 г. до средата на 2018 г., стойността на сключените договори за изпълнение на дейности по обновяване на многофамилни жилищни сгради надхвърля 31,3 млн. лв., като до момента са разплатени 21,6 млн. лв. Очаква се до края на 2018 г. всички сгради да имат сключени договори с изпълнители, а дейностите по обновяването да приключат до средата на 2019 г. С това общият брой на сградите на територията на Община Русе, обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще достигне 27, с общ брой живущи – над 4 600 души, като общата финансова стойност на санирането ще надхвърли 33 млн. лв.

Отделно от това, пред Българската банка за развитие са депозирани още 69 искания за сключване на договор за целево финансиране. При подновяване на програмата, общият брой на санираните блокове на територията на община Русе може да надхвърли 100, като от това ще се възползват над 9 000 русенци.

Сподели: