Сдружение “Дишай, Русе” с изказване пред екокомисията към Общински съвет Русе

Сдружение “Дишай, Русе” с изказване пред екокомисията към Общински съвет Русе

Днес, 20.02.2024 г., представители на екосдружение “Дишай, Русе” се явиха на изслушване в комисията по Екология към Общински съвет Русе с председател Мариян Димитров.

Сдружението адресира няколко проблема, засягащи жителите на града и отправи предложения за конкретни мерки, които биха могли да бъдат взети от страна на общинските съветници.

Основни точки на дискусията бяха:

– Наредба за миризмите -> “Дишай, Русе” има готовност да предостави на Общинския съвет два примерни екземпляра за наредби на местно ниво, засягащи проблема с миризмите. При желание от страна на ОС, тези екземпляри ще бъдат предоставени с цел да се подпомогне развитието на наредба, която да опази здравето на русенските граждани и да подобри начина на живот в града.

– Проблемът “Оргахим” -> Членовете на сдружението запознаха Екокомисията с проблема “Оргахим” в детайли – предприятие, което получава множество предписания от РИОСВ Русе поради незаконосъобразни и опасни практики, и към което са подавани множество сигнали от жителите на гр. Русе.

– Отправяне на искане -> Основното искане на екосдружението бе ОС да упражни правомощията си, за да се постъпи законосъобразно и да бъде преустановен договорът между ВиК Русе и “Оргахим” и “Оргахим Резинс”, докато не бъде изпълнено предписанието на РИОСВ-Русе за модернизация и изграждане на функциониращи пречиствателни станции.

– Предложения за бъдещи мерки -> Предоставихме структурирани предложения за мерки, които могат да бъдат взети от членовете на ОС, за да се осигури по-строг контрол в бъдеще. Освен това призовахме да се направят допълнителни анализи за ефекта на нерегламентираните практики на “Оргахим АД” и “Оргахим Резинс” върху здравето на русенци, цялостта на градската канализационна инфраструктура и околната среда.

Очакваме пълното съдействие на общинските структури на база техните законови задължения и правомощия за опазване здравето на гражданите и градската инфраструктура.

Цялата дискусия можете да проследите на следния линк -> https://www.youtube.com/live/-5XG8hsdlPU

ВАЖНО!!!

Отправяме призив към вас, жителите на гр. Русе, да бъдете активни в борбата за чист въздух. Вашите сигнали имат значение. За миризми с химичен характер, идващи от индустриалните зони или канализацията на града, можете да сигнализирате на контактната форма на РИОСВ Русе и предприятията. Важно е да опишете сигнала си подробно, за да бъде взет под внимание.

Сподели: