Сдружение „Каолин-2000“ получава под наем залата за борци в Глоджево

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот, представляващ „Зала за борци“ /бивш пенсионерски клуб/ с площ 118,25 кв.м., находящ се в УПИ VII-1608, кв. 49 по плана на град Глоджево за срок от 5 години на Сдружение „Каолин-2000“ на цена 35,48 лв. с ДДС месечен наем.Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник, сподели: „Притеснителен е фактът, че този общински имот преди е бил пенсионерски клуб, а ние взехме миналата година реше…

Код на новината : *120134.html

    

Сподели: