спин кабкис мол русе

Сдружение „Център Динамика“ и партньори ще отбележат 1-ви декември – Световен ден за борба със СПИ

Тази година за пореден път ще отбележим 1-ви декември – Световен ден за борба със СПИН под мотото „Узнай своя статус“. Домакин на събитието ще бъде Мол Русе, където от 15.30 до 18.30 ч. всички желаещи ще имат възможност да се запознаят с признаците на ХИВ/СПИН инфекцията и начините за предпазване, както и да се изследват анонимно и безплатно в КАБКИС. Партньори в провеждането на кампанията са Сдружение „Център Динамика“, БЧК и РЗИ – гр. Русе. Доброволци от клуб „Д.О.М.И.Н.О“ и БМЧК ще раздават информационни материали и презервативи и ще закичват хората с червена лентичка – знак за съпричастност със засегнатите от инфекцията.

Кампанията цели насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за популяризиране и разширяване на обхвата на запознатите със статуса си хора. Друга цел е повишаване на осведомеността на населението за предимствата на тестването, ранното откриване и своевременното насочване на инфектираните лица към лечение. Инициативите дават и възможност на хората да се информират за начините на превенция, с което да защитят себе си и своите близки.

Стигмата и дискриминацията все още възпират хората от ранно тестване, което налага предоставяне на достъпна информация за важността всеки да провери своя статус, при зачитане на достойнството и без осъдително отношение, независимо от споделените рискови практики.

Благодарение на дейностите по Националната програма за превенция на ХИВ/СПИН България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общото население. По данни от Европейския център за контрол на заболяванията новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2015 г. представляват 3,1 на 100 000 население, спрямо честота на разпространение на нови случаи 5,8 на 100 000 за Европейския съюз.

Сподели: