Сдружение Startup Factory организира безплатно обучение в областта на киберсигурността за служители в граждански организации, читалища, спортни клубове, музеи, галерии и театри от цялата страна

Сдружение Startup Factory организира безплатно обучение в областта на киберсигурността за служители в граждански организации, читалища, спортни клубове, музеи, галерии и театри от цялата страна

Сдружение Startup Factory организира обучение в областта на киберсигурността за служители в граждански организации, читалища, спортни клубове, музеи, галерии и театри от цялата страна.

Участниците ще научат не само как да разпознават потенциалните рискове и атаки в Интернет, но и как да се защитят в ежедневната си работа и какви инструменти да използват. В края на обучението ще получат също и практически Наръчник за киберсигурност, Политики за паролите, чеклистове и тестове за проверка, готови за прилагане в организацията.

Обучението е планирано да се проведе онлайн, на три нива, като базовото ниво започва на 5 април.

Участието е напълно безплатно.

Обучението ще бъде особено полезно за хора, които работят с чувствителна информация, като например лични данни на клиенти и партньори, включително служители, които се занимават с ИТ, маркетинг, финанси, правни въпроси и други.

Всички подробности и линк за регистрация ще откриете в сайта на организаторите: https://startupfactory.bg/kibersigurnost/informacionna-sigurnost-npo/

Инициативата се провежда в рамките на проект InfoSec Skills+, който се реализира с финансовата подкрепа на Transatlantic Foundation по проект PROTEUS, съфинансиран от Европейския съюз.

Сподели: