Себастиан Клеве, ръководител на отдел „Култура и медии“ в посолството на Федерална република Германия в София, в СУПНЕ

На 28.01.2021 г. на кратко посещение в училището беше господин Себастиан Клеве, ръководител на отдел „Култура и медии“ в посолството на Федерална република Германия в София. Господин Клеве идва за първи път в гр. Русе и прояви голям интерес към обучението по немски език. В проведения разговор с ръководството той изрази готовност в бъдеще да подпомага училището и да участва в мероприятия от училищния живот, свързани с немския език. По време на визитата Господин Клеве се запозна с учениците от IV Б клас в час по немски език, които му подариха саморъчно изработени апликации с написано послание на немски език. Накрая той разгледа училището и на сбогуване изрази задоволството си от проведеното посещение и контакта с учениците.

Текст: Пепа Балкова

Снимки: Раиса Петкова

Сподели: