Седем специалности се освобождават от семестриални такси в Русенския университет

Седем специалности се освобождават от семестриални такси в Русенския университет

Съгласно Постановление № 137 на Министерския съвет на Република България от 25 юни 2020 г., всички новоприети студенти за учебната 2020/2021 година в Русенския университет в специалностите: „Български език и история“, „Педагогика на обучението по математика и информатика“, „Педагогика на обучението по физика и информатика“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“,, Финансова математика“, „Материалознание и технологии“, „Химични технологии“  се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си.

Специалностите са от професионални направления включени в списъка на защитените специалности в постановлението, което се отнася само за приема за учебната 2020/2021 година.

Кандидатстващите по тези специалности заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса.

Сподели:

Още новини от деня