проект еконт

Седмокласници ще учат любопитни факти от историята с образователни карти

На 7 февруари от 8:30 ч. в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и от 13:10 ч. в ОУ „Любен Каравелов“ пред ученици от 7 клас ще бъдат представени резултатите от проект „Знанието – мост от минало към бъдеще“. Инициативата е на Сдружение „Развитие на социалния капитал“ и се осъществява по програма „Знание и растеж“, реализирана от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и с подкрепата на Еконт Експрес.

По време на заключителните събития ще бъде представена работата по разработването на образователни карти в 4 тематични области – „Образование“, „Култура“, „Мода“, „Спорт“. Картите съдържат снимков материал от Държавния архив – Русе и информация, свързана с град Русе за периода на Възраждането. Образователните карти биха могли да се ползват като помощен учебен материал за разширяване на знанията по изучаваната в 7 клас учебна дисциплина „История и цивилизация“.

проект еконт
Сподели: