Секретарят на МКБППМН - Русе и обществени възпитатели разговарят с абитуриенти за предпазване от рисково поведение по време на предстоящите балове

Секретарят на МКБППМН – Русе и обществени възпитатели разговарят с абитуриенти за предпазване от рисково поведение по време на предстоящите балове

Секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Русе /МКБППМН/ Татяна Кюранова и обществените възпитатели провеждат беседи с абитуриентите по училища с цел превенция. Темата е свързана с превенция на рисковото поведение и спазване на обществения ред по време на абитуриентските балове. Те ще се състоят в края на месец май.

Сподели: