община русе

Сектор „Търговия“ в Община Русе е сериозно засегнат от коронавируса

През 2020 г. секторът „Търговия“ е сериозно засегнат от въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на „COVID – 19“. Това се отрази и на работата на отдела в Община Русе. За периода март – м. юни 2020 г. са постъпили многобройни искания и молби за намаляване или премахване на дължимите такси от страна на търговците. За същия период Община Русе е възстановила внесените суми от страна на търговците, които не могат да осъществяват дейността си вследствие въведените противоепидемични мерки. За визирания период са прекратени над 90 разрешителни за търговска дейност, върнати са над 40 уведомления, прекратени са повече от 50 абонамента за ползване на платени паркоместа.

Заради кризисната обстановка отпаднаха и много масови културни мероприятия. Не беше проведен традиционният Пролетен панаир на град Русе, който ежегодно носи приход на общината в рамките на 30 000 – 35 000 лв.

Загубите от такса за извършване на търговска дейност на открито и пропуснатите такси от ежегодно организираните мероприятия на територията на Община Русе възлизат на над 80 000 лв.

Сподели: