силанти зъби програма русе

Семинар за популяризиране на националната програма за профилактика на оралните заболявания ще се проведе в Русе

Български зъболекарски съюз, съвместно с Националният координационен съвет на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в България и Регионалния координатор на Програмата в област Русе д-р Цветанка Доганова организират на 26 октомври в хотел „Рига“ семинар на тема: „Популяризиране на националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания”

Лектори ще са:
Д-р Николай Шарков – Председател на Българския зъболекарски съюз и Председател на НКС
Д-р Борислав Миланов – Главен секретар на БЗС
Д-р Виктория Жекова – Ръководител на екипа за силанизиране и член на НКС
Д-р Светослав Гачев – Зам.-председател на БЗС и член на НКС
Д-р Ирена Божидарова – член на НКС

Участници от БЗС – област Русе:

Д-р Цветанка Доганова – Регионален координатор
Д-р Светлана Бурова – Председател на РК на БЗС и екип за силанизиране: д-р М. Георгиева, д-р Р. Купенова, д-р К. Владимирова, д-р Н. Данева, д-р Ева Атаян, д-р Л. Михайлова.

Сподели: