Автомобил с водородна клетка на Русенския университет ще участва в състезание в Истанбул

Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“ ще се проведе на 15 февруари

Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“ ще се проведе в Русе на 15 февруари от 13.00 часа в Актова зала 2.101 на Русенския университет . Инициативата е на Управляващите органи на оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“ . В него са поканени да участват представители на научната и академичната общност, бизнеса и местните власти в Северен централен район на планиране.

Научните организации, бизнеса и местните власти са партньори по предстоящата за кандидатстване процедура „Изграждане на регионални научни центрове“. Нейната цел е да подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания, които да повишат степента на технологична модернизация.

От настоящата среща организаторите очакват участниците да споделят какво би стимулирало бизнеса, научните организации и местната власт да се обединят, за да кандидатстват с проектно предложение по процедурата, какъв е техният предишен професионален опит, добри и лоши практики в създаването на подобни партньорства.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня