орлова чука

Сериозен ръст в приходите от такси за посещение на пещерата „Орлова чука“ през първото полугодие

Общинско предприятие “Обществено хранене” е специализирано звено на Община Две могили. Предоставяне на хотелиерски и туристически услуги се извършва за трети сезон от общинското предприятие. Свързана е с организиране на туристическа дейност на пещера Орлова чука и прилежащите павилион ”Бърза закуска,, и настаняване в туристическата спалня. Приходите събрани през отчетния период са както следва: от вход пещера – 37 730 лв.; от рекламни материали – 1 718.50 лв.; от павилион – 12 026.70 лв.; от нощувки 670 лв.

За сравнение от 2017 и 2016 година приходите от входа на пещерата са нараснали с близо 10 000 лева, което е много добре. Приходите от рекламни материали, павилион и нощувки, за съжаление, нямат никакво движение. Павилионът и особено нощувките от хижата, при положение, че Общината е инвестирала почти 50 000 лева, възвръщаемостта общо до сега е 1 300 лева.

Сподели: