Сериозен ръст над 100 % за последните две години в прилагането на съкратеното съдебно следствие в Русенско

За 2017 година 107 дела са разгледани от съдилищата в съдебния район по общия ред дела, приключили с приложението на института на съкратеното съдебно следствие – по чл. 373, ал. 3, вр. с чл. 372, ал. 4, вр. с чл. 371, т. 2 от НПК. Пред 2016 год. техният брой е бил 94, а през 2015 год. – 49. Налице е ръст спрямо 2016 год. с 12,6%, а спрямо 2015 год. с 118,4 %.

Не е възможно да бъде изведена конкретна причина – извън общото увеличение на делата внесени в съда, с която да се обясни констатираната динамика, тъй като при всяка от трите прокуратури, се наблюдава идентично процентно увеличение – съответстваща на общият процент ръст по този показател. От тях само в два от случаите е налице постановяване на оправдателна присъда (по дела на Окръжна прокуратура – Русе). През 2016 год. и 2015 год. – няма дела с постановена оправдателна присъда в тази процедура.

През отчетния период, отново основната част от делата, по които се прилага института на съкратеното съдебно следствие са за обвинения за извършени престъпления против собствеността – особено в Районна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Бяла.

Сам по себе си този показател обаче сочи подобряване на качеството на прокурорската работа на досъдебното производство при събирането на доказателства и в мотивировката и обосноваността на внасяните в съда прокурорски актове, което е логичното обяснение съда и страните в процеса да прибягват до приложените на съкратеното съдебно следствие.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"