хотелска стая

Сериозен ръст на нощувките в местата а настаняване на Русенска област през септември

През септември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 19 463, като от тях 11 535 са от български граждани, а 7 928 – от чужденци. Спрямо септември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 47.1%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 56.3%, а при гостите от страната с 41.4%. През септември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 62.3% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през деветия месец на 2018 г. е 40.7% и в сравнение със септември 2017 г. се увеличава с 2.4 процентни пункта.
През септември 2018 г. с най-голям дял (50.5%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял се увеличава с 3.6 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 692, следвани от граждани на Франция – 614 и Германия – 522 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна – 575, които са реализирали средно по 1.0 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през септември 2018 г. са 10 893 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 39.3%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 33.9%. Средният брой нощувки през септември е 1.8, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина е 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 34.1% и увеличава нивото си от деветия месец на 2017 г. (26.5%). Общата заетост на леглата е близка до регистрираната средна за страната, която през септември 2018 г. е 37.4%.

През септември 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 966.4 хил. лв., като 480.1 хил. лв. (49.7%) са от български граждани, а 486.3 хил. лв. (50.3%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: