хотелска стая

Сериозен ръст на нощувките в местата за настаняване на Русенска област през юли

През юли 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 979 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 18 281, като от тях 10 123 са от български граждани, а 8 158 – от чужденци. Спрямо юли 2017 г. нощувките бележат увеличение с 24.9%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 39.1%, а при гостите от страната с 15.4%. През юли 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 52.6% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през седмия месец на 2018 г. е 44.6% и в сравнение с юли 2017 г. се увеличава с 4.5 процентни пункта.

През юли 2018 г. с най-голям дял (46.4%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял намалява с 10.8 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 1 073, следвани от граждани на Германия – 594 и Франция – 356 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна – 810, които са реализирали средно по 1.1 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през юли 2018 г. са 10 596 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 31.5%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 40.8%. Средният брой нощувки през юли е 1.7, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 30.6% и увеличава нивото си от седмия месец на 2017 г. (28.3%). Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юли 2018 г. е 61.8%.

През юли 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 887.4 хил. лв., като 454.5 хил. лв. (51.2%) са от български граждани, а 432.9 хил. лв. (48.8%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период. В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване. Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец. В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня