151 предписания издадоха инспекторите на РЗИ - Русе при проверки за спазването на противоепидемичните мерки

Сериозен спад в броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Русенска област

Регистрираната заболяемост в област Русе според данните от сентинелния надзор на грип и ОРЗ през седмица No9 (от 27.02.2023 г. до 06.03.2023 г.) е 92.67 на 10 000. Отчита се понижение в нивото на общата заболяемост спрямо данните от седмица No 8 (от 20.02.2023 г. до 26.02.2023 г.).

Eпидемичният процес е в обичайните за сезона граници.

Най-висока продължава да е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., но се отчита понижение спрямо седмица No8 (от 20.02.2023 г. до 26.02.2023 г.). Спад на заболяемостта през седмица No 9 (от 27.02.2023 г. до 06.03.2023 г.) се отчита и във всички за останалите възрастови групи.

През седмица No9 (от 27.02.2023 г. до 06.03.2023 г.) от изпратените в НРЛ по грип и ОРЗ към НЦЗПБ общо 16 броя носогърлени смивове, взети от хоспитализирани пациенти в ЛЗБП, са доказани следните положителни резултати: грипен вирус A (H1N1) – 2 бр., грипен вирус В (Victoria) – 1 бр., риновирус – 1 бр., метапневмовирус – 2 бр. и COVID-19 – 1 бр.

РЗИ продължава ежедневно да следи нивото на заболяемост и своевременно да информира населението, като изнася данните на сайта на Инспекцията.

Препоръчително е спазването на неспецифични противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете и спазването на физическа дистанция. Важно е редовно проветряване на помещенията, прилагане на т.н. „респираторен етикет“ – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа и др. С цел намаляване разпространението на грип и ОРЗ лицата с проявена симптоматика е редно да ограничат контактите си, вкл. да не посещават работното си
място. Тези мерки са ефективни както за предпазване от COVID-19, така и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път като грип и ОРЗ.

Сподели: