Сериозно дофинансиране осигури за училището в Ряхово Община Сливо поле, няма достатъчно ученици

Общински съвет – Сливо поле даде своето съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в СУ  „Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле през учебната 2020/2021 година в размер на  1496 лева.

СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Сливо поле

– самостоятелна паралелка VIII клас с 16 ученици – недостиг 2 ученици

Необходими допълнителни средства:

 от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. – 748 лева

– самостоятелна паралелка ХІ клас с 16 ученици – недостиг 2 ученици

Необходими допълнителни средства:

 от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. – 748 лева

Общо за училището за учебна 2020/2021 г. – необходими допълнителни средства: 1496 лева.

Ще да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност  в ОУ  „Св. св. Кирил и Методий” с. Ряхово  през учебната 2020/2021 година в размер на 29530 лева.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово

– слята паралелка І – ІII клас с 10 ученици – недостиг 6 ученици

 Необходими допълнителни средства:

 от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. – 6728 лева

– слята паралелка ІІ – ІV клас с 8 ученици – недостиг 8 ученици

Необходими допълнителни средства:

 от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. – 8971 лева

– слята паралелка V – VІ клас с 13 ученици – недостиг 5 ученици

Необходими допълнителни средства:

 от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. – 5607 лева

– самостоятелна паралелка VІІ клас със 7 ученици – недостиг 11 ученици

Необходими допълнителни средства:

 от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. – 8224 лева

Общо за училището за учебна 2020/2021 г. – необходими допълнителни средства: 29530 лева.

Средствата ще бъдат осигурени от собствените приходи на общината.

Сподели:

Още новини от деня