Силата на неформалното образование усетиха русенските представители на Европейски център по медиация и арбитраж

Екипът на Европейски център по медиация и арбитраж успешно приключи участието си в обучение на тема „Силата на неформалното образование/НФО/“ по програма „Младежта в действие“, насочен към създаване на знания и умения чрез преживяване и техники на учене, базиращи се на реалните нужди на участниците. Целите на обучението са: запознаване с концепцията на НФО и намиране на реално измерение на влиянието на НФО в обществото; идентифициране на обучителните нужди и как НФО може да отговори на тях…

Код на новината : *119835.html

    

Сподели: